เรียนรู้ภาษาในร้านค้าAppsMemrise: Learn a new language
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 3 วันที่ผ่านมา
Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 3 วันที่ผ่านมา
Learn Russian. Speak Russian
ดาวน์โหลด: 250 - 500 6 วันที่ผ่านมา
Speaky - ฝึกภาษาโปรแกรม
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Beelinguapp: Learn Languages with Audio Books
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
busuu - Easy Language Learning
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Duolingo: เรียนภาษาอังกฤษฟรี
ดาวน์โหลด: 500k - 3M 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Aprender inglés con Wlingua
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 ปีที่ผ่านมา
Babbel – Learn Languages
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 1 เดือนที่ผ่านมา
HelloTalk แลกเปลี่ยนภาษา
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนภาษาจีน HelloChinese
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 1 เดือนที่ผ่านมา
Advanced Languages
ดาวน์โหลด: 250 - 500 2 เดือนที่ผ่านมา
HiNative - Learn Languages
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 3 เดือนที่ผ่านมา
Learn English. Speak English
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 4 เดือนที่ผ่านมา
TripLingo
ดาวน์โหลด: 250 - 500 3 เดือนที่ผ่านมา
RS Advantage Companion
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Leaf
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Palabra del dìa — Diccionario Español : definición
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Learn English - Voxy
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 3 เดือนที่ผ่านมา
SpeakIn
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Word of the day — Daily English dictionary app
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Learn Spanish. Speak Spanish
ดาวน์โหลด: 250 - 500 3 เดือนที่ผ่านมา
Lingvo Live словарь переводчик
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
Fun English: เรียนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 3 เดือนที่ผ่านมา
Learn Languages: Rosetta Stone
ดาวน์โหลด: 25k - 50k 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนภาษาจีน--ChineseSkill
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 4 เดือนที่ผ่านมา
Hi uTandem - Language Exchange
ดาวน์โหลด: 50 - 250 3 เดือนที่ผ่านมา
50 ภาษา
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 5 เดือนที่ผ่านมา
Learn Portuguese FREE - Mondly
ดาวน์โหลด: 250 - 500 6 เดือนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้