Candy Day 🍬 🍭ในร้านค้าAppsCookie Craze : Sarah's Story
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 3 เดือนที่ผ่านมา
Candy Land Road
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 4 เดือนที่ผ่านมา
Candy Gum
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 4 เดือนที่ผ่านมา
Candy Crush Saga
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ความบ้าคลั่งขนมหวาน
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 3 เดือนที่ผ่านมา
ขนมหวานไข้ 2
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 เดือนที่ผ่านมา
Sweet Road – Cool Match 3
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 เดือนที่ผ่านมา
Sweet Selfie - กล้องความงาม, โปรแกรมแก้ไขภาพ
ดาวน์โหลด: 250k - 500k 4 เดือนที่ผ่านมา
Candy Crush Friends Saga
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 3 วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้
ต่อไป