แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ล่าสุด

System Info Droid (Info, Tools and Benchmark)
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 2 เดือนที่ผ่านมา
บันทึกการโทรอัตโนมัติ / Call Recorder - callX
ดาวน์โหลด: 25k - 50k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
MySTC
ดาวน์โหลด: 25k - 50k 6 วันที่ผ่านมา
Microsoft OneDrive
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 1 วันที่ผ่านมา
สแกนเนอร์ QR code & บาร์โค้ด (รุ่นโปร)
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 เดือนที่ผ่านมา
Hacker's Keyboard
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 1 เดือนที่ผ่านมา
MyJio: For Everything Jio
ดาวน์โหลด: 3M - 5M 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Device Care
ดาวน์โหลด: 3M - 5M 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Samsung My Files
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Samsung Email
ดาวน์โหลด: 3M - 5M 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
NoRoot Firewall
ดาวน์โหลด: 25k - 50k 4 ปีที่ผ่านมา
Google Assistant
ดาวน์โหลด: 250k - 500k 1 ปีที่ผ่านมา
Exe By Cellance
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 1 ปีที่ผ่านมา
Samsung Flow
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 วันที่ผ่านมา
Caller ID - Phone Dialer, Call Blocker
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
CREATE YOUR OWN APPS
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Amazon Drive
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 ปีที่ผ่านมา
Business Calendar 2 Pro・Agenda, Planner, Organizer
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
DroidEdit (free code editor)
ดาวน์โหลด: 5k - 25k 1 ปีที่ผ่านมา
MiPlanilla (turnos de trabajo)
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Internal Memory Cleaner
ดาวน์โหลด: 50k - 250k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Mobizen - แอปบันทึกหน้าจอ, บันทึกหน้าจอ, Capture
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 1 วันที่ผ่านมา
Okta Verify
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Microsoft PowerPoint: การนำเสนอสไลด์และงานนำเสนอ
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Microsoft Excel: ดู แก้ไข และสร้างสเปรดชีต
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Office Delve - for Office 365
ดาวน์โหลด: 500 - 3k 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Microsoft Word: เขียนและแก้ไขเอกสารขณะเดินทาง
ดาวน์โหลด: 5M - 25M 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Mobile Security: VPN WiFi ปลอดภัยป้องกันการขโมย
ดาวน์โหลด: 500k - 3M 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
SkanApp hands-free PDF scanner
ดาวน์โหลด: 3k - 5k 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา